Rouwverwerking bij Psycholoog Apeldoorn

Als je een dierbare of een dierbaar iets verliest voel je verdriet, woede, onbegrip of misschien voel je wel helemaal niets meer. Door te rouwen verwerk je het verlies, leer je ermee om te gaan en het een plaats te geven in je leven.

Psycholoog Apeldoorn en rouwverwerking

Iets of iemand verliezen kan soms zo emotioneel en ingrijpend zijn dat je het rouwproces niet alleen aankunt. Familie, vrienden, niemand kan je helpen uit het verstoorde proces van natuurlijke rouw te komen. Je zit letterlijk vast in je rouw.

De begeleiding van Psycholoog Apeldoorn richt zich erop het verlies een plaats te geven in je dagelijks leven. Dat betekent niet dat je het eens moet zijn met wat er gebeurd is, maar dat het verlies en de gevolgen daarvan een “plek” krijgen. Zodanig dat je, in je eigen tempo, weer in staat bent het leven met vreugde te omarmen.

Wat voor soort verlies?

Rouw. Verlies. Dan denk je aan het overlijden van een dierbare. Maar er zijn meer momenten waarop je iets kwijtraakt wat je dierbaar was. Een echtscheiding, ongewenste kinderloosheid of functieverlies na een ongeluk kan heel ingrijpend zijn. Zo ingrijpend dat je er alleen niet meer uitkomt en begeleiding nodig hebt.

De gevolgen van verlies

Lichamelijk
Rouwen is hard werken. Rouwen kost heel veel energie. Het kan dan ook zijn dat je moe bent. Zo moe zelfs dat je niet meer kan functioneren. Daar kunnen lichamelijke klachten bij komen, zoals: slechte of geen eetlust, buikpijn en hoofdpijn.

Emotioneel
Verdriet is maar één emotie van een heel scala aan gevoelens waar je mee te maken kan krijgen: stekende schuldgevoelens, grote woede, enorm verdriet, grote onzekerheid of angsten.

Sociaal
En ook sociaal kun je behoorlijk gemankeerd raken door een verstoord rouwproces. Je trekt je terug, sluit je af of gaat helemaal geen intieme relaties meer aan. Het kan ook zijn dat je opstandig wordt en je gaat afreageren op anderen. Of misschien word je juist heel aanhankelijk en bang om opnieuw iemand te verliezen.

Heelt tijd alle wonden?
Rouwen kost tijd en energie. Het is een heel intensief en pijnlijk proces. Als het goed verloopt kan het een heel mooi proces zijn. Heelt tijd vanzelf alle wonden? Niets is minder waar – de tijd doet helemaal niets. Wat je doet met die tijd, dat telt.

Het gaat niet vanzelf

Als je rouwt zul je afwisselend actief en passief met het verwerken van het verlies aan de gang moeten. Je neemt de tijd om het verlies over je heen te laten komen, maar je moet er ook actief mee in de weer. Het actieve rouwproces bestaat in het kort uit vier taken:

  • aanvaarden van de werkelijkheid van het verlies;
  • toelaten van de pijn die bij het verlies hoort;
  • aanpassen aan de omgeving zonder diegene of datgene waar je om rouwt;
  • geven van een nieuwe plaats aan de overledene en/of het verlies en opnieuw leren houden van het leven.

Heb je nog vragen of wil je weten of ik je helpen kan? Bel gerust voor een afspraak of stuur een email.